TransitieCinema 483

Filmavonden met nagesprek over Duurzaamheid en Transitie. Het nagesprek probeert de film (die vaak niet in Nederland is) juist in Nederlandse en lokale Haagse context te plaatsen. Probeert te laten zien welke keuzes je hebt als burger, consument en ondernemer om duurzamere keuzes te maken. Bevordert en geeft de informatie aan bezoekers zodat deze later over het onderwerp in gesprek kunnen gaan met collega's, familie en vrienden om zo brede maatschappelijke bewustzijn mogelijk te maken.
Je moet durven investeren in duurzame oplossingen, je verdient het terug!