Suzanne Klaassen 478

Strandjutten is een mooie manier om samen aan een duurzame toekomst te werken. Werken aan een plasticvrij strand is niet alleen zinvol voor ons milieu, het geeft mensen zelfvertrouwen en meer eigen waarde. Daarom wil Juttersgeluk een tweede sociaal upcycle atelier openen. Een plek waar mensen die minder goed meekomen in de maatschappij, werken aan een duurzame toekomst voor zichzelf en voor anderen. We gaan (bijna) dagelijks strandjutten en maken van het gevonden materiaal mooie producten. Het eerste atelier bevindt zich in Overveen. De tweede locatie willen we openen in Zandvoort.
Circulaire economie gaat niet alleen om het hergebruik van grondstoffen maar ook om het hergebruik van menselijk kapitaal. Er zijn zoveel mensen die geen betaald werk (meer) kunnen doen maar wel zoveel waarde voor de maatschappij kunnen en willen zijn.