Tas met een Boodschap 476

Tas met een Boodschap maakt voor de Gemeente Amsterdam Tassen die worden uitgedeeld aan nieuwe werknemers. Deze zijn gemaakt van afvalmaterialen zoals oude uniformen van de handhaving en van banners en meshdoeken die door de stad hebben gehangen tijdens inhuldiging van Willem Alexander. Het idee is om dit plan bij alle steden in het land in te dienen.
Tas met een Boodschap is voor iedereen en door iedereen.