Compost? 475

Het proces waarmee elektriciteit nu gemaakt word is erg schadelijk voor het milieu, er worden namelijk fossiele brandstoffen verbrand en hierbij komt veel CO2 vrij. Hierom hebben wij een plan ontworpen waarmee we elektriciteit kunnen leveren op een milieuvriendelijke manier: We willen door middel van turbines de warmte van een composthoop omzetten in elektriciteit. Dit doen we door verschillende buizen in de compost te zetten en daar aceton doorheen te laten stromen, de aceton verdampt en komt in een turbinekamer terecht waar de turbine de damp omzet in elektriciteit. De aceton wordt daarna weer afgekoeld en kan hergebruikt worden.
elektriciteit van fossiele brandstoffen is zůů 1990, denk aan het milieu, het is tijd voor stroom van compost!