Olivijn als vervanging zand/grind 466

Olivijn is een mineraal dat CO2 vastlegt.
Het kan gebruikt worden in plaats van zand/grind, met dezelfde functionaliteit en als extra eigenschap dat CO2 vastgelegd wordt.

Olivijn wordt nu beperkt toegepast, maar door dit materiaal meer toe te passen zal de prijs dalen en komen er nog meer toepassingen beschikbaar.
Olivijn kan toegepast worden in:
- tuinen
- opritten.
- in potgrond.
- bij parkeerplaatsen
- schanskorven
- oeverbescherming
- spoorlijnen
- etc.


Dus in aanvulling op energie besparing en herwinbare energie ook CO2 opruimen

CO2 reduce, re-use & remove