ďHet terugdringen van het gebruik van ruwe grondstoffenĒ 461

ďDe Recycle Universiteit gelooft dat dť manier om op lange termijn een blijvende reductie van de vraag naar ruwe grondstoffen te bewerkstelligen ligt in het wegnemen van de vraag ernaar door eindconsumenten te overtuigen structureel keuzes te maken die minder impact op het milieu hebbenď

Dit willen we gaan doen door samen met het bedrijfsleven een gaaf onderwijs pakket te ontwikkelen en deze op scholen te geven.
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world 'nelson madela'