Wonen in lisdodde 455

Lisdodde (de rietsigaar)is een kansrijk alternatief voor de melkveehouderij in onze veenweidegebieden, zonder bodemdaling en CO2-uitstoot. Het lijkt ook een goede grondstof met unieke eigenschappen voor verschillende gezonde, biobased bouwmaterialen, zoals constructie- en/of isolatiemateriaal. Lisdodde als circulaire verbinder? Ja, het kan!

Verzilveren is lastig. Zowel voor de teelt, voor de productie van bouwmaterialen en voor de toepassing liggen er nog tal van vragen. Innovatie is lastig en duur. De keten is nog niet georganiseerd en onbekend = onbemind.

Met vijf partijen uit de keten doorbreken we dat. We werken aan een woningbouwtoepassing van 2 lisdodde-materialen in 2020.
Circulaire economie: denk niet in kokers maar in verbinding en DOE.