Natuurinclusief Altena 437

Natuurinclusief Altena heeft als doel de biodiversiteit binnen Altena te verbeteren. Natuurinclusief Altena zoekt raakvlakken met andere themaís zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Biodiversiteit biedt kansen voor deze themaís en visa versa. Zo bieden groene daken leefgebied aan bijen, vlinders en andere dieren en zorgen tegelijkertijd voor energiebesparing en positieve beÔnvloeding van het leefklimaat, Inbouwkasten in de gevels van nieuwbouwwoningen voor vogels en vleermuizen zijn een simpele en goedkope manier om verblijfplaatsen te creŽren voor deze dieren. Daarnaast biedt het openbaar groen ruimte voor een natuurlijkere invulling met veel bloemen en ruimte voor water met oog op hevige regenbuien.
Vergeet natuur niet in het duurzaamheidsplaatje.