BIJhulpzaam 435

Niets planmatig, gewoon rebels. Meer bloemen in de wijk, je dorp, stad of gewoon ergens langs het fietspad. Wees BIJhulpzaam. Op alle basisscholen delen we bloemzaden en grond uit en laten de kinderen zaadbommen maken. Ieder kind maakt drie zaadbommen en krijgt de opdracht om deze willekeurig ergens in zijn leefomgeving te gooien. Met een app houden we BIJ waar we het bloemrijker maken. Hiermee komen op de meest diverse plaatsen de hoognodige bloemen voor de BIJen weer terug. De kinderen zijn de toekomst, laat hen het dan ook doen. Naast de nationale boomfeestdag komt er een BIJzonder BIJhulpzame week.
Doe het op lokaal niveau, wees bijhulpzaam