Inspiratie Bewoond Arboretum 433

De Regenboogbuurt in Almere is ontworpen op basis van een integraal kleurenplan als bewoond Arboretum met als thema: kleur. Daardoor is een bijzonder samenspel ontstaan tussen kleuren op bebouwing en beplanting. Tijdens het groot onderhoud in de buurt is klimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast) in de openbare ruimte opdracht aan het bouwteam (www.regenboogbuurt.info). Mensen denken daardoor ook na over hun eigen tuin. Zij kunnen vergroenen ťn het Arboretum vergroten door nieuwe beplanting op kleur te kiezen. Stichting Regenboogbuurt wil dit stimuleren dmv een inspiratieboekje en inspiratieavonden voor bewoners, in samenwerking met het bouwteam en de oorspronkelijke landschapsarchitect van de Regenboogbuurt.
Groen is er in vele kleuren!