Succesfles 428

Een fles gemaakt van aardappelplastic, de fles is biologisch afbreekbaar en breekt in 3 dagen - 6 maanden af. Bij normaal plastic duurt dit 300 jaar.
Totdat het ons lukt mensen te activeren moeten we zorgen dat afval dat in de natuur terecht komt afgebroken wordt.