Stichting University of Laif 397

Het doel van Stichting University of Laif is studenten bewust maken van wat een duurzame levensstijl is en welke positieve uitkomsten hieraan verbonden zijn. Wij proberen bij te dragen aan een betere wereld door het organiseren van workshops en teambuilding activiteiten rondom duurzaamheid. Wij zijn van mening dat deze aspecten alle andere opgedane kennis op school complementeren en zorgen voor een gebalanceerd leven op aarde. In plaats van aandringen wat wel of niet juist is, prikkelen wij de doelgroep om zelf te denken hoe zij ziet of kan bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.
Stichting University of Laif prikkelt studenten bewuster te denken over de positieve impact van een duurzame levensstijl.