Bij Afscheid 389

Being dead is no excuse. We moeten toe naar een planeetvriendelijker bestaan en dat geldt ook voor onze dood. Er zijn allerlei opties om een uitvaart duurzamer te maken, bijvoorbeeld in ecologische materiaalkeuzes, gebouwen, catering, vervoer en ook natuurbegraven. Bij Afscheid biedt duurzame, ambachtelijke makers een podium, kust een slapende markt wakker voor duurzame uitvaarten en zoekt allerlei vormen om meer met elkaar over onze dood, onze eigen natuur, te praten. Want onze disconnectie tot de dood heeft alles te maken met de disconnectie tot de natuur.
Bij Afscheid begeleidt families, maar brengt ook de dood en ethische uitvaarten onder de aandacht.