The Green Hub Windesheim 373

The Green Hub Windesheim, opgezet door het Windesheim in Zwolle, creŽert bewustzijn over duurzaamheid onder studenten en het personeel. Wij vinden het belangrijk dat onze school het goede voorbeeld geeft op het gebied van duurzaamheid en hier proberen wij nu het voortouw in te nemen. Een deel van de jongeren maakt deel uit van de beweging WEAll Youth (Wellbeing Economy Alliance Youth), waar het ook gaat over het creŽren van bewustzijn over duurzaamheid, maar dan vooral gericht op het veranderen van onze economie, naar een economie die geeft om alle mensen op de wereld en om het milieu.
Onder de naam ĎGreen Hubí proberen wij Windesheim duurzamer te maken.