Zee Boerderij IJmond 367

Veel gebieden in Nederland zijn niet geschikt voor het telen van zeewier voor voedselconsumptie doordat het water vervuild is. Juist deze waterlichamen schreeuwen om hulp. Zee Boerderij IJmond is een start-up die zeewier inzet als biofilter van het water. Met iedere oogst zijn we in staat om een percentage zware metalen en nutriŽnten uit het water te halen. Daarnaast zet zeewier koolstofdioxide om in zuurstof wat een positief effect heeft op de lokale biodiversiteit en de visstand. Zee Boerderij IJmond richt zich op het ontwikkelen van non-foodproducten zoals designproducten, bioplastic en andere innovatieve materialen en producten van zeewier.
Zee Boerderij IJmond heeft een dubbelfunctie: een natuurlijk biofilter en een producent van duurzame, waardevolle grondstof; zowel zuivere oogst als zuivere zee!