Green City Watch 360

Global Green City Watch heft een interactief instrument ontwikkelt dat gebruik maakt van hoge resolutie satellietbeelden om de kwaliteit van (stads)parken vast te stellen. Het doel is om beleidsmakers en (lokale) overheden te faciliteren in de besluitvorming bij het verbeteren van de kwaliteit van groene ruimtes in de stad.
Green City Watch is het eerste hulpmiddel om de gezondheid van stadsparken en andere groene ruimtes, vanuit de ruimte, te bewaken.