Duurzaamheidsbijdrage op vlees 335

Mijn idee is simpel maar zorgt wel voor 1,5 Mton CO2 reductie per jaar, 34 miljoen minder dieren die geslacht hoeven te worden en miljoenen gezondere Nederlanders (minder kans op hart - en vaatziekten, darmkanker, overgewicht). Hoe? Door een duurzaamheidsbijdrage op vlees in Nederland van 2 euro per kilo, waardoor mensen ca. 18% minder vlees gaan eten. Dit levert jaarlijks 1 miljard euro op. 600 miljoen euro is voor lage inkomens compensatie (bijv 5 miljoen mensen die een hogere zorgtoeslag krijgen van 10 euro/maand) en 400 miljoen euro per jaar voor verduurzaming veehouderij (klimaat, dierenwelzijn, natuur, extensivering, kringlooplandbouw; 20.000 euro/veehouder.
Nederland kan de economie, volksgezondheid, landbouw en klimaat, milieu, natuur en dierenwelzijn versterken als uniek voorbeeldland door als eerste in de wereld een vleestaks in te voeren (duurzaamheidsbijdrage op vlees van 2 euro/kg) waar boeren juist van profiteren door jaarlijkse subsidies voor duurzame melkvee- varkens- en pluimveehouderij en waarbij ook 5 miljoen lagere inkomens beter af zijn dan zonder deze vleestax, en exploderende zorgkosten omlaag kunnen; dus win-win-win!