Faunawatch 311

Faunawatch zet zich in voor het welzijn van dieren en de bescherming van dieren door activiteiten, educatie en acties. Kenmerkend voor Faunawatch is dat ze zich inzetten voor alle bedreigde diersoorten. Ze zijn zowel lokaal als internationaal actief en willen ook jongeren zo veel mogelijk betrekken in de organisatie, wat je ook terugziet in de bestuurssamenstelling. Er is sprake van een platte organisatie, waardoor er geen sprake is van bureaucratie en er snel tot actie kan worden overgegaan. Ze houden er rekening mee dat dieren en mensen onderdeel uitmaken van een groot samenhangend geheel. Bovendien zijn ze onafhankelijk.
Faunawatch zet zich in voor het welzijn van dieren en de bescherming van dieren door activiteiten, educatie en acties.