Duurzaam Schip 304

Masterplan Duurzame Visserij (MDV) is erop gericht baanbrekende innovaties te onderzoeken en te realiseren in de Nederlandse visserijsector. Een ecologisch en economisch duurzaam verdienmodel is het doel. Herstructurering van de visserijvloot is gewenst omdat de huidige vissersschepen verouderd zijn en een risicovol verdienmodel laten zien, dat gevoelig is voor externe factoren. Pilotschip MDV 1 ĎImmanuelí is een innovatief visserschip dat gebruikt wordt voor het testen van baanbrekende innovaties in de praktijk. De vorm en de diesel elektrische voortstuwing zorgen voor 60% brandstof- en CO2-besparing en de geautomatiseerde visverwerking zorgt dat dit proces sneller gaat en de vis langer vers blijft.
Stichting Masterplan Duurzame Visserij streeft naar verduurzaming door innovaties in schip en vangstmethoden.