Straw by Straw 292

In de horeca worden veel rietjes gebruikt die vervolgens bij het afval belanden en zo bijdragen aan de vervuiling. Straw by Straw vervangt plastic rietjes in de horeca met rietjes van stro. De rietjes zijn gemaakt van een reststroom van de graanoogst. Na de oogst blijven de stengels achter op het land. Normaliter gaat dit naar dierenstallen, wordt er niets mee gedaan en in sommige gevallen wordt het zelfs verbrand. Straw by Straw redt dit stro door het aan te bieden als rietje. Bovendien wordt het gesprek met grote bedrijven en politici aangegaan om zo echt verschil te kunnen maken.
Door het gebruiken van deze rietjes van stro wordt agrarisch afval in waarde gezet.