Sea Going Green 263

Naar huidige voorspellingen is ruim driekwart van alle koraalriffen ter wereld in 2050 uitgestorven. Alleen al de ecosysteemdiensten die zich op koraalriffen richten leveren jaarlijks ruim 30 miljard dollar op. Sea Going Green heeft als missie het verminderen van de schade die het toerisme aan het maritieme milieu toedient. Dit wordt gedaan door middel van het aanbieden van adviesdiensten aan toeristische bedrijven, waarin wordt verteld hoe ze zich kunnen verduurzamen zonder het winstoogmerk en de klantvriendelijkheid te schaden.
Sea Going Green heeft als doel het bevorderen van een milieuvriendelijke toerismesector door middel van duurzaam ondernemerschap.