Van Varkensstal naar Vegastal 259

Elk jaar houdt zoín drie procent van de boeren het voor gezien. Geen opvolger, of de strengere regels die hen tot investeringen dwingen of zoals bij vele kleine boeren het geval is, is dat het financieel niet meer haalbaar is. Het gevolg is duidelijk meer en meer boerderijen komen leeg te staan. Iedereen is volop bezig te kijken naar alternatieven voor deze stallen. Maar geen een die een alternatieve landbouw functie er aan geeft. Wij willen met dit project met een boer een varkensstal transformeren naar een vegastal waarin op basis van hydroponics speciale gewassen/ groenten / fruit wordt geteeld.
Behoud de kleine boer in het landschap