Maak Gehakt van CO2 (video) 239

Stel je eens voor dat ik, dat jij, dat wij
allemaal, wekelijks, twee dagen geen vlees etenÖ
Dan voorkomen we minimaal 15% en mogelijk zelfs 25%
van de uitstoot van broeikasgassen.
Daarmee verkleinen we de klimaatverandering.
Veeteelt produceert zeer veel CO2. Daarnaast stoot
vee heel veel methaangas uit. Het watergebruik is
enorm en voor veevoer wordt veel bos gekapt.
Twee dagen per week geen vlees eten bespaart net
zoveel CO2, als twee miljoen autoís uitstoten.
Of als 13 miljoen retourvluchten Amsterdam-Ibiza.
Vreemd eigenlijk, dat we dit nog niet doenÖ
Daarom maken wij daarover een korte video.

Maak jongeren bewust en stimuleer hen wekelijks minder vlees te eten, om zodoende op een eenvoudige en gemakkelijke manier een aanzienlijke bijdrage aan een beter klimaat te leveren.