De WįRM. het eerste Slimme Wormenhotel. 210

Le Compostier ontwierp 4 jaar geleden het eerste wormenhotel voor buurtcompost projecten waarmee op de hoek van iedere straat organisch afval kan worden gecomposteerd tot een rijke voeding voor de bodem. Le Compostier's wormenhotels dragen bij aan het circulair maken van onze steden en helpen sociale cohesie en biodiversiteit te vergroten in steden. Inmiddels worden onze wormenhotels ook gebruikt bij scholen, restaurants en kantoorgebouwen

Nu maken wij de wormenhotels ook 'smart'. Door slimme technologie toe te passen in de wormenhotels kunnen wij leren hoe het gebruik van de wormenhotels te optimaliseren en hun impact inzichtelijker te maken.
Laten wij energie geven aan biomassa, in plaats van energie te halen uit biomassa!