Delta21 191

Een integraal project waarin waterveigheid, energie transitie en herstel van het milieu wordt gecombineerd

Voor de kust bij de Tweede Maasvlakte willen we een enorm opslagbekken van 20 km2, het zogenaamde Valmeer bouwen. Dit valmeer met enorme pompen is zowel een batterij als een manier om overtollige water met grote kracht weg te pompen. Door het unieke ontwerp van het valmeer herstellen we ook de natuur en de vismigratie in het Haringvliet.
Pak belangrijke problemen integraal aan