Verbetering van het leefmilieu 171

(Voor zover nog niet kleinschalig aanwezig of in uitvoering.)
Net als in Midden en Zuid Duitsland brede stroken met veel bomen langs de autosnelwegen, als compensatie voor de uitstoot. Bomen hebben een goede CO2 opname. Door de bomen dicht bij de bron te plaatsen, voorkom je, dat hele wolken uitlaatgassen en fijnstof een groot deel van Nederland over moeten waaien, voor ze bij een bomenrijk gebied komen. Daar komt nog eens bij, dat huizen, die dichter bij de rijkswegen staan, een ander aanzien krijgen.
Stroken van 50 tot 100 meter geven een heel ander beeld van de omgeving.
Twee vliegen in ťťn klap als nuttige erfenis