" Petflessen-bij" 169

In het kader van de bijenbrigade in Beetsterzwaag, een initiatief om lokaal de habitat aantrekkelijker te maken voor insekten, heb ik een "petflessen-bij" ontworpen om er samen met een groep leerlingen van school een aantal van te maken. Alle onderdelen zijn wegwerpartikelen: op straat/in de natuur gevonden petfesjes, doppen van melkpakken, slangetjes van spuitflacons, zwart plastic van plantenpotjes, restjes elctr draad. De petflessen-bij is een voorbeeld van een format: wegwerpartikelen omvormen tot creatieve objecten Ik heb meerdere ontwerpen die in een practisch educatief kader zouden kunnen worden gebruikt(op scholen /in musea ed)
pas goed op de aarde, niet alleen op de centjes