Buurtbatterij 142

Om meer duurzame energie te kunnen gebruiken zonder meteen overal het netwerk te moeten verzwaren, zou bij elk transformatorhuisje aan de consumentenkant een buurtbatterij moeten komen. Enkele MWh zou voldoende moeten zijn om overschotten aan wind/zonne-energie tijdelijk op te slaan en overbelasting van het net te voorkomen. Overdag opgeslagen overschot kan 's nachts worden verbruikt. In de winter kan tijdens daluren de buurtbatterij gevuld worden om de piek van warmtepompen overdag op te vangen. Door de buurtbatterij aan de consumentenkant te plaatsen worden conversie- en transportverliezen geminimaliseerd en dit compenseert (deels) het verlies door laden/ontladen.
Alle zeilen bijzetten en niet of of of, maar en en en denken bij de te nemen maatregelen!