eazwind.com 131

Nederland is rijk aan wind. Naast zonne-energie zijn windmolens noodzakelijk voor een succesvolle transitie naar een duurzame energievoorziening. Door de zonnepanelen op een slimme manier te integreren in de constructie en elektronica van de windmolen, ontstaat het optimale energiesysteem. Dat betekent lage kosten en een gelijkmatige opwekking gedurende het jaar. Het systeem is klaar om in de toekomst energieopslag toe te voegen.
Maak het mogelijk door landelijke wetgeving in te voeren om in alle provincies van Nederland zonder ingewikkelde en tijdrovende vergunningaanvragen de EAZ-molens te plaatsen,vooral dichtbij energieverslindende bedrijven zoals de kassen in het Westland.