Maak van de Oosterschelde stormvloedkering een grote getijdencentrale 124

Gegarandeerd rendement, dag en nacht, zomer en winter. Niet zon of windafhankelijk. Onbegrensde capaciteit.
Onbeperkt gratis groene stroom opwekken