CLEAR RIVERS 098

CLEAR RIVERS is een jonge stichting die in het leven is geroepen om een actieve aanpak te vinden tegen de wereldwijde plasticvervuiling in open wateren. CLEAR RIVERS zet in op opvang van drijfvuil in rivieren, duurzaam hergebruik van plastics, het organiseren van opschoonacties, bewustwording en educatie. De gewonnen rivierplastics worden gebruikt als bouwmaterialen voor nieuwe, waardevolle producten: drijvende parken en plasticvangers. Deze passieve vangers zijn ontwikkeld om het plastic efficiŽnt in rivieren op te vangen, voordat het zee bereikt. Met het Recycled Park wordt de ecologie in de Rotterdamse haven verbeterd en biedt de vegetatie een schuilplaats voor dieren.
Investeer in de ontwikkeling van een circulaire economie.