VideoVergaderen spaart tijd en milieu 086

Stimuleren van het videovergaderen om de overbelaste transportsystemen te ontlasten en het klimaat te ontzien. Uit eigener ervaring vastgesteld dat in ons zeer gelaagde overleglandschap heel veel tijd/schone lucht opgeofferd wordt aan (de logistiek van het) vergaderen. Nu 5G voor de deur staat zou hier veel nadrukkelijker aandacht voor moeten komen. Nu is videovergaderen net zo'n loos managementcredo als het Papierloos Kantoor. Gewoon in het MilieuJaarVerslag vastleggen welke inspanning hiervoor is verricht en welk milieu-effect dit had. Overheid kan dit afdwingen door Het Goede Voorbeeld.
Voorkom Verkeer, VergaderVideo