Warmtenet met duurzaam oppervlaktewater. 085

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in de vorm van warmtewinning, kan worden omgezet in hoogwaardige warmte met een warmtepomp (WP) voor verwarming van gebouwen of voor de bereiding van warm tapwater. Dit is bijzonder goed toepasbaar bij afnemers met een overwegende warmtevraag en 100% wordt elektrisch opgewekt (aardgasvrij). TEO kan worden aangevuld met een warmte en koudeopslagsysteem in de bodem (WKO)
Voor de piekwarmte kan ook biomassa eventueel als alternatief worden gebruikt.
Warmtenetten voor iedereen bereikbaar.