Ecodorp Boekel werkt aan alle SDG's! 071

Aan alle 17 Duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDGís) wordt gewerkt in Ecodorp Boekel. De Verenigde Naties hebben deze doelen gesteld om te zorgen dat we een betere wereld hebben in 2030. In Ecodorp Boekel kunnen we al in 2020 kleinschalige, betaalbare oplossingen laten zien waarmee alle SDGís op lokale schaal gehaald kunnen worden. Wat we in Boekel gaan maken, is een circulaire wijk van 30 klimaatadaptieve en klimaatpositieve huurwoningen, buurthuis, werkplaats en kantoren, met mogelijkheden voor onze eigen voedselvoorziening, onze eigen energievoorziening, eigen drinkwatervoorziening, ecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen.
Geen woorden maar actie!