Verbrand en herbruik 068

Afval. We hebben er te veel van, dit kunnen we echter verbranden en d.m.v. stoomturbines, water en afval dat verbrand wordt in energie veranderen. Dit is al stroom. De broeikasgassen zijn een probleem, maar niet voor deze machine: hij hergebruikt dit voor hydrolische doeleinden, het as van het afval kunnen we samenpersen en in de bouw gebruiken. Er blijft zo niets over en alles kan hergebruikt worden zonder afval.
Deze machine zorgt voor Łberhaupt geen afval of broeikasgassen, zuinig!