Klimaatverbetering 067

Nederland wil voorop lopen op het gebied van klimaatverbetering. Maar dit zal als 'kleinverbruiker' globaal gezien geen effect hebben. Waarom dit niet Europees aanpakken? De EU subsidieert ťťn land dat met deze subsidie een voortrekkersrol gaat vervullen op milieugebied (dat land hoeft niet Nederland te zijn!). Zo kunnen alle Europese burgers (minder!) meebetalen, zien wat milieumaatregelen betekenen voor dit testland, en na analyse van deze pioniersfase kan de EU Europabreed milieubeleid uitrollen en door ondertussen verworven innovaties voorop lopen in de wereld. En dan kan ook niet meer gezegd worden dat we als kleintje niets betekenen t.o.v. USA en China.
Europees staan we schoner