Root to stem, nose to tail 063

Het optimaliseren van groente, vlees en vis. Niks verspillen en de consument/burger meer informatie, tips en houvast geven om de meer ongebruikelijke delen van groente, fruit, vlees en vis ook te leren gebruiken. Het optimaal gebruiken van deze producten kan zorgen voor minder verspilling van deze producten. Als men maar weet hoe ermee om moet worden gegaan. Minder verspilling zorgt uiteindelijk ervoor dat er minder geproduceerd hoeft te worden, wat leidt tot minder uitstoot. Door middel van scholing en demonstraties/workshops in scholen en bedrijven, kan het aan de consument kenbaar gemaakt worden.
Zorg ervoor dat iedereen weet hoe je het meeste uit je producten kan halen om verspilling te verminderen!