Eco-school als groene basis : natuureducatie standaardiseren op basisscholen 058

Er onstonden plannen om scholen een meervoudige groene basis te geven met dagelijkse kerninvulling aan natuureducatie. Het is bekend dat kinderen beter presteren zowel fysiek,sociaal en zintuiglijk als deze meer in natuurlijke omgeving zich ophouden. We willen een nieuw leersysteem faciliteren waarbij grondwaarden van natuurelementen en ecologie uitgaan. Vandaar uit worden maatschappelijke thema's als wiskunde,economie,taal,ethiek en omgevingswaarden ingebouwd. Leren vanuit ecologische principen; In natuurlijke graslanden,bossen en heidevelden leert jeugd omgevingsbewustzijn en belang van natuurwaarden en biodiversiteit,
Biodiversiteit is verscheidenheid,leren we dat niet vroeg,raken we deze schat voorgoed kwijt