groeneducatie aan kinderen 055

In ons huidige onderwijs syteem vallen steeds meer kinderen buiten de boot. In onze boomgaard/pluktuin zouden ze op een heel praktische manier toch hun kerndoelen kunnen halen. Rekenen, spelling, lezen is lastig te leren als je het al moeilijk vindt om de hele dag op een stoel te moeten zitten. Bij ons leren ze door te doen; bovendien hebben we expertise met gedragsstoornissen in huis. Een unieke combinatie.
Doordat deze kinderen dan niet meer buiten de boot vallen en ook nog zien hoe hun eten groeit kun je in een later stadium uitval of erger voorkomen.
Kinderen zijn de toekomst van ons land. Laat ze op hun eigen manier groeien.