de Kennisfactory 052

De professionele uitkeringsgerechtigde 50+ vrouw houdt graag haar kennis op peil om weer een baan te kunnen vinden. Helaas gaan vaardigheden vaak verloren naarmate je langer werkzoekend bent, met als gevolg een achterstand op de arbeidsmarkt. Reguliere cursussen zijn vaak te duur. Kijk Haar! biedt met de Kennisfactory de mogelijkheid onderling kennis/vaardigheden te delen met gesloten beurzen. Men werkt met elkaar aan (nieuwe) vaardigheden in de vorm van workshops, die je zelf verzorgt. Je Ďruiltí dus als het ware kennis en vaardigheden. Deze vorm van samenwerking leidt tot meer zelfvertrouwen, een breder netwerk en op termijn mogelijk een nieuwe job.

Kennis en vaardigheden behouden en delen met gesloten beurzen