energieprestatiecoŽfficiŽnt (epc) voor personenauto's 019

Voor nieuwbouw woningen en utiliteitsgebouwen bestaat een z.g.energieprestatiecoŽfficiŽnt (epc). Deze epc is een genormeerde index betreffende de energetische efficiŽntie van woningen en gebouwen. Het zou de bijdrage van het personenautoverkeer aan de totale co2 uitstoot kunnen terugdringen door een vergelijkbare epc op te leggen.
Hiervoor is het nodig de auto meer als een gebruiksvoorwerp te zien waarmee personen zich van A naar B te kunnen vervoeren.
Het is b.v. onnodig auto,s te ontwerpen die 2x de maximaal toegestane snelheid kunnen rijden. Overgedimensioneerde personenauto;s zijn speeltjes die we ons in het belang van een beter klimaat, niet meer kunnen permiteren

Laat de autolobby maar uitleggen wat er mis is aan de redenatie