BlueCIC, Urban Mining 017

Inzamelen ICT-apparatuur en geschikt maken voor hergebruik en zorgen voor verantwoorde recycling.

Wat is het doel?
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deel laten nemen aan zinvol werk;
Ouderen, mensen met zorgvragen en mensen met een kleine beurs betaalbare computers en ICT-diensten leveren;
Reststromen en e-waste verkleinen door afgedankte computers hernieuwd in te zetten;
Een samenwerkingsverband tussen ngoís, bedrijven en netwerkorganisaties;
De lokale economie stimuleren en social return voor de regio creŽren;
Hergebruik van schaarse grondstoffen;
Gecontroleerd Life cycle management;
Transparante verantwoording en verslaggeving;
ICT apparatuur bereikbaar maken voor sociaal zwakkeren;
Educatieprogrammaís voor scholen opzetten over Duurzaamheid

CIC, Circulair in Computers