Poelbos 002

Poelbos in Goes wordt industrieterrein, met ruimte voor natuur en recreatie. Om het industrieterrein en Poelbos samen te laten vergroeien willen we in het bestemmingsplan zien dat alle daken dezelfde hoogte hebben en dat er struiken en kleine boompjes op geplant gaan worden. Op deze manier wordt het riool ontlast van hemelwater, vergroeit het nieuwe bos, met het bestaande, wordt het leefbaarder en een meer inspirerende werkplek voor mensen die er hun boterhammetje op het dak kunnen opeten; tussen het groen.
Gebruik hemelwater - spoel het niet door