Convenant Green Stages 2020 355

Het convenant Green Stages 2020 is een collectief van podia (theaters, poppodia) die gezamenlijk werken aan het verduurzamen van hun organisatie. Gedurende 3 jaar worden de organisaties begeleid. Vanuit een visie en actieplan worden kennissessies aangereikt en actieve ondersteuning geboden om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Na 3 jaar zijn organisaties zelfredzaam om invulling te geven aan duurzaamheid. Dit gaat verder dan alleen het ecologische aspect. Met name wordt aandacht gegeven aan de sociale kant en het verbinding leggen met de omgeving door de podia.
De culturele sector is letterlijk het podium voor een betere wereld ; duurzamer, socialer en gezonder!