Buitenklas 347

Daltonacademie De Meiboom is de basisschool in de wijk Meijhorst Dukenburg Nijmegen.
De wijk Meijhorst is sociaal en economisch een zogenoemde kwetsbare wijk en verdient extra aandacht als het gaat om een gezonde, plezierige en vertrouwde leer- en leefomgeving voor kinderen. Het is bekend en wetenschappelijk bewezen dat kinderen in de natuur "gezonder, gelukkiger en slimmer" worden. Niet alle kinderen uit de buurt hebben thuis een tuin om die reden worden op school twee binnentuinen omgetoverd tot twee buitenklaslokalen binnen de school waar kinderen dagelijks natuur kunnen beleven in een eigen speel- leeromgeving. Een initiatief van ouders en school.

Natuur het kind in.