De Verborgen Impact in het onderwijs 341

Babette Porcelijn brengt in haar boek ĎDe verborgen impactí de 10 grootste impacts van de Nederlandse consument in kaart en geeft praktisch toepasbare tips over hoe je die impact kunt verbeteren. Haar boek wordt ontvangen met groot enthousiasme. Lezers prijzen het dat zij hierin een compleet en inzichtelijk duurzaam handelingsperspectief biedt, waarvan je zeker weet: dit zet zoden aan de dijk. Die kennis willen we nu graag toegankelijk maken voor de volgende generatie door het boek te vertalen naar een lesmethode voor het primair en voortgezet onderwijs. Zo kunnen we nůg meer positieve impact maken!
Ons consumentengedrag (o.a. voeding, transport en spullen kopen) hier heeft gevolgen voor natuur en milieu op de hele planeet; als je als consument weet waar je grootste impact zit, kun je ook het best verduurzamen Ė en we kunnen maar beter zo vroeg mogelijk beginnen met leren hoe dit in elkaar zit.