Weggeven van overtollig voedsel en andere producten aan daklozen en mensen met weinig geld 329

Elke dag wordt er veel voedsel en andere producten weggegooit door bedrijven. Dit is zonde. De verspilling is slecht voor het milieu en er zijn genoeg mensen die het kunnen gebruiken. I.p.v. weggooien zou het mooi zijn als daklozen en mensen met weinig geld een pasje zouden kunnen aanvragen waar ze bij winkels en andere bedrijven gratis overtollige goederen kunnen ophalen.
Gooi niet weg, maar geef het weg!