Schoolfeestplein 'De HŲfte' vergroenen 326

Er moet wat gedaan worden aan de uitstraling van het Schoolfeestplein (De HŲfte). Dat is een groot betonnen parkeerplein aan de voorkant van het gemeentehuis. Mijn idee is om van deze plek een groot waterplein met begroeing te maken, en de rivier de Regge weer bovengronds te halen. Dit draagt niet alleen bij aan het verminderen van hittestress, maar maakt het plein aantrekkelijker voor ontmoeting, ontspanning en ondernemerschap. Het plein kan ook een plek worden voor lessen over water en duurzaamheid.
Maak ruimtelijke adaptatie van lokale energie en water initiatieven topprioriteit.