Visie 317

1. Streven naar auto's op waterstof.
2. Turbines in het water tussen vasteland en waddeneilanden om gebruik te maken van de altijd aanwezige sterke stroming.
3. Verbod op maaien van bermen muv begroeing bij kruisingen.
4. Motorwegen ter vermindering van files. Dit naast autowegen, fietspaden, busbanen e.d.
5. Op korte termijn promoten van LPG door sterke vermindering van de daaraan verbonden kosten.
6. Vliegveld voor vrachtvervoer op de 2e (of 3e) maasvlakte.
7. Aantrekkelijk maken openbaar vervoer.
8. Promoten en subsidieren van "zonnenpanelen collectieven."
Er is zo veel mogelijk als overheden de noodzaak laten prevaleren boven de kosten
Investeer naar noodzaak.