De Zwolse Vaart als energiebron 314

De gemeente Noordoostpolder streeft er naar om in 2035 geen gebruik meer te maken
van fossiele brandstoffen. De bouw van een van de grootste windmolenparken van
Nederland heeft hier al grote betekenis voor gehad. Maar ook op kleinere schaal kan er
winst worden behaald uit het gebruik van duurzame oplossingen.

Het idee is om met een ringleiding de warmte te benutten die in het oppervlakte water zit.
Door deze direct aan te sluiten worden de temperatuur verschillen beperkt tot 8 a 10 grC
De warmtepomp werkt hierdoor optimaal
Benut het potentieel van de energie coŲperaties